Danh mục sản phẩm

Cây gắp thiếc hàn goot PCB-1

Giá:
Liên hệ

 

Firmly holds the PCB.

l Holds the PCB firmly for dipping into the solder pot.