TEL: HCM -0915 333 085 / HN-0989302853/ DN-0915333087

                          

  CÔNG TY CỔ PHẦN VI NA PHẠM

  Head Office :            

   Add: No.8/13/44, Chieu Lieu Quater, Tan Dong Hiep Ward, Di An Town, Binh Duong Provine, Vietnam     

   Tel/Fax: (84-0274) 3 775 819 / (84-0274) 3 775 820 

   Hotline: 0915 333 085

   Email: sales68@vinapham.com.vn; vinaphamcompany@gmail.com

 

 

Hanoi Office

Add: Dang Xa Urban area, Gia Lam Dist, Hanoi, Vietnam

Tel/Fax: (84-274) 2461300

Hotline: 0989302853

Email: info@vinapham.com.vn

  Danang Office:

   Add: No. 57, Nguyen Dinh Chieu Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Danang City, Vietnam.

   Hotline: 0915 333 087

   Email: sales68@vinapham.com.vn

 

 

Bạn có thể gửi thư liên hệ cho chúng tôi bằng cách điền thông tin vào form dưới đây

Tạo mã khác captcha